2 μέρες60 Δημοσιεύσεις‚23 Χορηγοί21 Ομιλητέςπάνω από 700 σύνεδροι
σε ποιους απευθύνεται
Σε ποιους απευθύνεται το Συνέδριο


Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας συγκεντρώνει περισσότερους από 500 συμμετέχοντες και απευθύνεται σε :
 • Σε στελέχη συνεταιριστικών επιχειρήσεων
 • Σε παραγωγούς και στις Οργανώσεις τους
 • Σε φορείς των αγροτικών οργανώσεων
 • Σε φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
 • Σε στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα (παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και υπηρεσιών)
 • Σε στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων
 • Στην Πολιτική Ηγεσία και στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης Υπουργείων και των εποπτευόμενων οργανισμών τους
 • Στα Γεωπονικά Πανεπιστημιακά και στα Τεχνολογικά Ιδρύματα
 • Σε γεωπόνους και τεχνολόγους τροφίμων
 • Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Σε στελέχη του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού κλάδου
 • Σε εκπροσώπους παραγωγικών φορέων
 • Στα επιμελητήρια της επικράτειας

 


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2015 | Διοργάνωση | Επικοινωνία