2 μέρες60 Δημοσιεύσεις‚23 Χορηγοί21 Ομιλητέςπάνω από 700 σύνεδροι
συνδιοργανωτές

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ


Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) - ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ΝΠΙΔ, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προήλθε από τη συγχώνευση των: ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ», ΟΠΕΓΕΠ και ΕΛΟΓΑΚ.

Σε περιφερειακό επίπεδο διαθέτει 11 Ερευνητικά Ινστιτούτα, 6 Επαγγελματικές Γεωργικές Σχολές (ΕΠΑΣ), 8 Εργαστήρια Ποιότητας του Γάλακτος και Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε όλη την περιφέρεια. Κύρια αντικείμενα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι: η Αγροτική Έρευνα, η Κατάρτιση – Ενημέρωση Αγροτών, η Εκπαίδευση νέων ανθρώπων στην αγροτική παραγωγή, η Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων και οι Έλεγχοι σε Γάλα και Κρέας.

Αγροτική Έρευνα

Οι κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Έρευνα είναι
: η Φυτική Παραγωγή, η Ζωική Παραγωγή, η Αλιεία, η Μελισσοκομία, τα Δάση και το Φυσικό Περιβάλλον, οι Εδαφοϋδατικοί Πόροι, η Τεχνολογία Τροφίμων και η Αγροτική Οικονομία. Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο σχετικών προγραμμάτων και μελετών, που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και οι εποπτευόμενοι Οργανισμοί του, η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, η ΕΕ, οι Περιφέρειες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά.

Αγροτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση Οι Επαγγελματικές Γεωργικές Σχολές (ΕΠΑΣ), εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λειτουργούν στη Λάρισα, στην Καλαμπάκα, στα Ιωάννινα, στη Νεμέα, στην Κρήτη και στο Μαρούσι.
  • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Η κατάρτιση απευθύνεται σε Νέους Αγρότες, Αγρότισσες, Αυτοαπασχολούμενους στον αγροτικό τομέα, Κτηνοτρόφους, Αλιείς, Μελισσοκόμους και άλλες κατηγορίες του αγροτικού πληθυσμού. Τα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» προάγουν τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αγροτών, ώστε να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα, σεβόμενοι παράλληλα τον καταναλωτή και το περιβάλλον.

Διασφάλιση Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων

Επίβλεψη και Αξιολόγηση:
i. Ιδιωτικών Φορέων που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση, σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO
ii. Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

Έλεγχος και Πιστοποίηση Επιχειρήσεων που παράγουν:
i. Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Ειδικά Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ)
ii. Aγροτικά Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών
iii. Βοοτροφικά Προϊόντα

Έλεγχος της Εμπορίας των προϊόντων στην αγορά

Έλεγχος των Ισοζυγίων Γάλακτος (των μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων)

Έλεγχος και Τήρηση των Ισοζυγίων Κρέατος (των μονάδων σφαγής, τεμαχισμού, τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων)

Διαχείριση του Συστήματος των Ποσοστώσεων του Αγελαδινού Γάλακτος 
Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας - ΣΕΚ


Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) ιδρύθηκε το 2008 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εθνικής εμβέλειας κτηνοτροφική οργάνωση στη χώρα με μέλη, ενώσεις, συνεταιρισμούς, συλλόγους και μεγάλες επιχειρήσεις που εκπροσωπούν όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία).

Έχει εκπονήσει σε συνεργασία με τα μέλη του, εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την κτηνοτροφία με εστίαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, με σκοπό την ανάδειξη του κλάδου σε κινητήρια δύναμη της εθνικής αγροτικής οικονομίας. - Δημιούργησε το λογισμικό σύστημα «Άρτεμις" με στόχο την παρακολούθηση της αγοράς κρέατος και γάλακτος, τη διαπίστωση της εθνικής παραγωγής και την προστασία της από τις «ελληνοποιήσεις».

Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική προστασία των τυριών ΠΟΠ και ιδιαίτερα της Φέτας, για την προάσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων παραγωγών και της ποιότητας του προϊόντος.

Συμμετέχει σε επιτροπές για τη διαμόρφωση των θέσεων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Έλληνα κτηνοτρόφου σε θέματα μείζονα για την κτηνοτροφία όπως, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η χάραξη εθνικής στρατηγικής για την προώθηση των κτηνοτροφικών προϊόντων µε κυριότερα, το τυρί Φέτα (ΠΟΠ) και το Γιαούρτι, την αξιολόγηση των μέτρων αγροτικής πολιτικής κ.α
 
Διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια για την παρουσίαση και ανάπτυξη των θέσεών του, τη συνεχή ενημέρωση των μελών του, την προώθηση και προβολή όλων των θεμάτων που αφορούν τον κλάδο.

Συμμετέχει σε προγράμματα και εκπονεί μελέτες για όλα τα θέματα αγροτικής πολιτικής. - Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και υποστηρίζει τη δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών για την ίδρυση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, με βασικό στόχο την προστασία και προώθηση των κτηνοτροφικών προϊόντων.

Πρωτοστατεί σε κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων διεκδικώντας, λύσεις στα πολλά και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία της χώρας μας.
 


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2015 | Διοργάνωση | Επικοινωνία