2 μέρες60 Δημοσιεύσεις‚23 Χορηγοί21 Ομιλητέςπάνω από 700 σύνεδροι
θεματικές συναντήσεις
Η παρέμβαση και εν τέλει η συμβολή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας κινείται σε μια τριγωνική λογική, στο πλαίσιο της οποίας οι τρεις κορυφές-πόλοι του τριγώνου συνίστανται στην καινοτομία, την τεχνολογία και την παραγωγή. Ο τεχνολογικός δίαυλος της GAIA τοποθετείται στο κέντρο του τριγώνου και ο στόχος του είναι να συνθέτει ένα συμπαγές και συνεργατικό σχήμα στο οποίο οι τρεις πόλοι-συνιστώσες (καινοτομία, τεχνολογία, παραγωγή) θα συνεργάζονται αρμονικά και δε θα αποκλίνουν.
 
συνεργατικό σχήμα
 
Υπηρετώντας τη λογική της συνέργειας των τριών βασικών πόλων που σύμφωνα με την επιδιωκόμενη παρέμβαση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δύναται να αναπτυχθεί η Ελληνική Γεωργία, το απόγευμα της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου θα λάβουν χώρα τρεις θεματικές συναντήσεις με αντικείμενα:

α) τη σύνθεση των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας και Επιχειρησιακών Ομάδων
β) τη στρατηγική και τις προτεραιότητες των Οργανώσεων Παραγωγών και
γ) τη δημιουργία Συμβουλευτικών Δομών υποστήριξης των παραγωγών

Το αντικείμενο της κάθε θεματικής συνάντησης ουσιαστικά συμβάλει στην ενδυνάμωση της ανά δύο συνεργασίας μεταξύ των τριών κορυφών του τριγώνου.

Η πρώτη θεματική συνάντηση στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας - καινοτομίας και της πρακτικής τεχνολογικής εφαρμογής που διαμορφώνει υπηρεσίες που ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες του παραγωγού. Ο τεχνολογικός δίαυλος της GAIA μπορεί να συνθέσει Επιχειρησιακές Ομάδες που ενταγμένες στο σχήμα που επιβάλουν οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας, υλοποιούν μια ρεαλιστική μικρού κόστους μεταφορά καινοτομικών ερευνητικών επιτευγμάτων από τη θεωρία στο χωράφι. Έρευνα δίχως τεχνολογικό υποκείμενο δεν εντάσσεται στους στόχους της GAIA και δε μπορεί να σηματοδοτήσει ρεαλιστική παρέμβαση στο αγροτικό γίγνεσθαι.

Η δεύτερη θεματική συνάντηση εκκινεί αυτονόητα και αυτή από τις ανάγκες των παραγωγών (και των ομάδων τους) και επιχειρεί να απαντήσει με ποιό τρόπο καινοτόμες πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν το σημερινό περίπου 20% του μεριδίου της αγροτικής αγοράς που κατέχουν τα συνεταιριστικά σχήματα στο κοινοτικό 40%. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση στρατηγικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο τεχνολογικός δίαυλος της GAIA προκειμένου θεωρητικά σχήματα άμεσων αγορών να υποστηριχτούν και να υλοποιηθούν μέσω των κατάλληλων εργαλείων.

Η τρίτη θεματική συνάντηση υπηρετεί την βάση της τριγωνικής παρέμβασης της GAIA αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα σύστασης μιας μεγάλης κλίμακας εθνικής γεωργικής συμβουλευτικής υποδομής ως τον βασικό πυρήνα μετάβασης του αγρότη σε μια άλλου τύπου γεωργία που δίχως να στερείται της κοινοτικής επιδοματικής της διάστασης, ενισχύει το παραγωγικό της και εξωστρεφές της πρόσημο.

 


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2015 | Διοργάνωση | Επικοινωνία